Reklama
 
Blog | Jan Orna

Je hromadné rozšíření elektromobilů v naší zemi reálné?

Kolik elektřiny bude nutno vyrobit pokud by, zatím jenom hypoteticky, elektromobily nahradily všechny osobní automobily a užitková vozidla do 3,5 t? Tuto otázku řeší v článku „Některé důsledky hromadného rozšíření elektromobilů pro ČR“ uveřejněném v časopise „Stavebnictví“ ( v čísle 11/19) vydávaném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě autoři Ing.Josef Morkus, CSc. A prof. Ing. Jan Macek, DrSc. (ČVUT Praha).

Zaujaly mě tyto problémy:

V článku je uvedena roční spotřeba energie cca 36 000 TJ energie pro samotnou jízdu dnešních automobilů. Elektromobily jsou těžší a jejich účinnost je cca 60%, z toho vychází, že v roce 2016 by bylo potřeba dodat pro osobní a lehká vozidla cca 60 000 TJ.

Část energie ( cca 5%) se vrací rekuperací při brzdění. Topit je ovšem nutno elektřinou z baterie . Při započtení těchto vlivů bude celková spotřeba elektromobilů 64 000 TJ.

V roce 2016 se v jaderné elektrárně Temelín vyrobilo 12 000TWh, tj. cca 43 700 TJ. To znamená, že potřebná energie pro nabíjení uvažovaných elektromobilů činí 1,5 násobek roční produkce JE Temelín.

Emisní předpisy se zabývají jenom emisemi vznikajícími při jízdě vozidla, a opomíjejí ,že  emise vznikají také při výrobě baterií, elektřiny a výrobě a údržbě zařízení pro produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Autoři dále v článku rozebírají možnosti sluneční energie. Za současného stavu technologií by byla nutná plocha fotovoltaických panelů 4 500 km čtverečních. To je přibližně rozloha Pardubického kraje nebo téměř devítinásobek rozlohy Prahy.

Z toho podle mne vyplývá, že masové rozšíření elektromobilů v naší zemi zatím bohužel reálné není.

 

 

 

Reklama