Reklama
 
Blog | Jan Orna

Česko má šanci – právě teď!

K probíhající klimatické změně jsem ve svém blogu uvedl, že žijeme na počátku nestabilního dynamického stavu atmosféry, který se plně projeví v nadcházejícím období. „Příroda si nakonec najde sama nový rovnovážný stav. Bude to za sto let, za tisíc let?... kdo ví.“

Celosvětový vývoj klimatu může mít velké důsledky zejména v období po 21. století.

Velký vzestup hladin moří, který se může projevit v důsledku odlednění Grónska a západního Antarktického ledového šelfu, změní pobřežní čáry i ekosystémy a způsobí zaplavení nízko položených oblastí, s velkými účinky na delty řek. Následné stěhování obyvatel, ekonomických aktivit a infrastruktury bude drahé a náročné.

V období, které může trvat několik staletí až tisíc let, se průměrná teplota zvýší o 1 až 4 stupně Celsia. Dojde přinejmenším k částečnému odlednění Grónského ledového štítu a západního antraktického ledového šelfu. Důsledkem bude vzestup hladin světových moří o 4 až 6 metrů, nebo více. Že takový vývoj skutečně nastane, je středně pravděpodobné (v anglickém originálu „medium confidence“ = about a 5 out of 10 chance).

Reklama

Výše uvedený text není scénář nějaké katastrofické sci – fi, je to úryvek ze závěrečné třiadvacetistránkové zprávy bruselského panelu klimatologů, uveřejněné 5. dubna 2007 (viz http://www.ipcc.ch/SPM6avr07.pdf ).

Přestože přibude vody v oceánech, paradoxně hrozí stamilionům lidí v nepříliš vzdálené budoucnosti nedostatek pitné vody a potravin.

Ze závěrů vědců dále vyplývá, že počínající klimatická změna je způsobena z velké části člověkem. Na řadě jsou tedy politici: je nutno začít jak s omezováním emisí skleníkových plynů, tak s přizpůsobováním se změněným podmínkám. Vyžádá si to rozsáhlé investice a v neposlední řadě také vývoj nových technologií. Investice do takového výzkumu se zúročí v budoucnosti. Bude to nepochybně nákladné, ale česká ekonomika tady stojí před neopakovatelnou šancí: dostat se na evropskou špičku v zavádění potřebných změn.

Reakce naší politické reprezentace je bohužel v tomto aspektu dosud nulová. A úvahy o „žalování Bruselu“ za snížení limitu povolených emisí, které vyslovil ministr Říman, jsou z tohoto pohledu vykročením nesprávným směrem.

Pokud by snad na někoho zpráva vědců z Bruselu působila depresivně, doporučuji jako terapii četbu projevů a výroků Václava Klause na toto téma. Bude to nepochybně účinnější, než pomoc psychologů.

A ještě se při tom pobavíte.