Reklama
 
Blog | Jan Orna

Na stavební fakultě Českého vysokého učení technického

se v šedesátých létech pracovalo zejména tužkou na papíře. Výpočty, rysy i technické kreslení. Kreslilo se „od ruky“.

 

Někdy jsem si kreslil pro sebe:

2akresba671_

 

 rybník

2kresba643_

Reklama

 

2kresba644_

Nostalgické vzpomínky.

 

V dnešní době studenti pracují na notebucích, na všechno „jsou programy“, na technické výkresy i potřebné výpočty.

Místo tužek a rýsovacích prken se používají klávesnice a monitory.