Reklama
 
Blog | Jan Orna

Postřehy z výstavy „Titanic“ v pražských Letňanech

  

Dne 14. dubna 1912 je noc mrazivě chladná. V pozorovacím koši je na stráži Frederic Fleet a Reginald Lee a sledují nezvykle klidné moře. Ani jeden z nich nemá dalekohled, který se při shonu příprav Titanicu na jeho první plavbu ztratil, což jim ještě ztěžovalo jejich úlohu po dobu bezměsíčné noci.

Náhle se před přídí lodi vynoří tmavá hora.

Fleet popadne zvon a třikrát s ním zazvoní, potom zavolá na můstek: „Ledovec přímo před námi!“

První důstojník na můstku zavelí otočit kormidlo a spustit zpětný chod, ale Titanic se otáčí velmi pomalu. Uplyne mnoho dlouhých sekund než se příď začne pohybovat – Titanic obeplouvá hlavní část ledovce, avšak pod hladinou narazí do jeho výčnělku, čímž vzniká šest malých otvorů v rozpětí asi 90 metrů na trupu lodě a otevírá se tak šest vodotěsných komor.

Po srážce přezkoumá projektant Titanicu Thomas Andrews jr. škodu a oznámí katastrofální zprávu kapitánu Smithovi. Loď je schopna plavby se dvěma zaplavenými komorami. Dokáže plout po ztrátě čtyř komor. Ale po tomto poškození je její potopení „matematicky jisté“.

Titanic je odsouzený k záhubě.

Anglicky:

The night of April 14, 1912 is clear and bitterly cold. Up in the crow´s nest, lookouts Frederic Fleet and Reginald Lee scan unusually calm sea. Neither man has binoculars-which were misplaced in the rush to get Titanic ready for service – making their task even more difficult on this moonless night.

Suddenly, a dark mass looks off the Ship´s bow. Fleet grabs the bell clapper and rings three times, then phones his report to the Bridge: „Iceberg right ahead!“

On the Bridge, First Officer William Murdoch order the Ship´s wheel put hard over and the engines reversed, but Titanic is slow to turn. After many long seconds, the bow starts to swing – Titanic misses the main body of the iceberg, but, below the surface, she strike an underwater spur that opens six small slits over a 300-foot span in the Ship´s hull, opening six watertight compartments to the sea.

Following the collision, Titanic´s designer Thomas Andrews jr., inspects the damage and makes his fatal report to Captain Smith. The ship can float with two watertight comaprtments flooded. She can survive the loss of the first four. But this damane makes singing a „mathematical certainty.“

Titanic is doomed.

IMG_1197

Foto simulace potápějící se lodi se zatopenými prvními šesti vodotěsnými komorami – příď klesá pod vodu.

Co mohlo Titanic zachránit – ďábel se skrývá v detailu

 Kdyby měli námořníci v pozorovacím koši dalekohled, mohli spatřit ledovec z větší vzdálenosti a ke srážce tak nemuselo dojít.

Památka v artefaktech

 Nádobí

IMG_1222

 

IMG_1223IMG_1224

 

Zánik vraku na mořském dně

 

RMS Titanic was lost at 2:20 a.m. on April 15, 1912, and discovered on September 1, 1985. For 73 years she lay lost and alone over two miles beneath the surface of the North Atlantic, in freezing water where the pressure exceedes 380 bars.

 

IMG_1216

 

Na povrchu ocelových částí vznikají porézní struktury, které jsou domovem bakterií. Ty používají železo k dýchání a také jako potravu. Je pravděpodobné, že v příštích desetiletích se vrak Titanicu přemění v tenkou vrstvičku železné rudy na mořském dně.

Památník strojníků z Titanicu v Liverpoolu

 

IMG_3338

 IMG_3342

Písmena vytesaná v kameni hlásají:

„In honour of all heroes of the Marineengine Room“

This memorial was erected by international subscription MCMXVI

Čest jejich památce.

 

 

 

Reklama