Reklama
 
Blog | Jan Orna

Až otevřou Blanku

Jak by se měli připravit řidiči.

 

Jak se Blanka stavěla.

 

Autem dlouhými silničními tunely

 

Otevřením tunelu Blanka vznikne dlouhá silniční trasa v podzemí.

Reklama

 

 

Jízda autem ze severu Prahy (Troja) až na jižní okraj města (Radlice) a na strakonickou výpadovku I/4 povede tunely na obrázku.

 

Pro bezpečnou jízdu je nutné dodržování zásad správného chování v tunelech.

 

 

 

 

 Za normálních podmínek

 

Řidič by měl odložit sluneční brýle, rozsvítit světla, dodržovat vzdálenost od auta před sebou větší, než v normálním provozu , nepřekračovat předepsanou rychlost a sledovat kde jsou umístěny únikové východy, odpočívadla a hasicí přístroje.

 

V dopravní zácpě

 

Jakmile se k ní přibližujete, rozsviťte varovná světla. Zajeďte k pravému okraji a zastavte v dostatečné vzdálenosti za autem před vámi. Jestliže dojde k zastavení kolony, vypněte motor a zůstaňte ve vozidle.

 

Při poruše vozidla

 

Zapněte varovná světla a pokud je to možné, zajeďte s vozidlem na odstavné místo. Vypněte motor a kontaktujte tunelovou službu. Pokud použijete nouzový telefon, zapne se kamerová aktivace a budou následovat aktivity tunelové služby. Vraťte se do vozidla a vyčkejte příjezdu asistenční služby.

 

Požár v tunelu

 

Pokud je v tunelu viditelný kouř nebo oheň, snažte se dostat co nejdříve ven. Při požáru nezachraňujte majetek. Zamiřte k nouzovým východům nebo přímo k východu z tunelu.

Pokud hoří vaše vozidlo, vyjeďte ven z tunelu, pokud je to možné. Pokud to není možné, zajeďte ke straně, vypněte motor a ihned opusťte vozidlo. Pokud můžete, uhaste požár přenosným hasicím přístrojem umístěným v SOS výklenku. V tomto výklenku se nikdy nepokoušejte schovat před kouřem nebo požárem.

 

 

 

Jak se Blanka stavěla

 

 

Ukázka stavby v Troji. Tunely tady nebyly raženy hornickou metodou, nýbrž byly budovány v otevřených stavebních jámách jako tak zvané „hloubené tunely“.

 

 

 

 

Zatímco na východní straně ( až po dilatační díl D11, pravá část obrázku) auta vyjíždějí z tunelu na povrch, na západní straně trasa klesá až na úroveň přechodu do ražených tunelů. Vzhledem k výšce nadloží je tato část hloubených tunelů provedena jako tunely klenbové.

 

Věřím, že v příštím roce se v tunelech tohoto inženýrského díla projedeme.