Reklama
 
Blog | Jan Orna

Karlův most v opravě.

Zub času hlodá na všech stavbách a proslulý most není výjimkou. Základy a části pilířů skryté pod hladinou Vltavy viděli na vlastní oči jenom nemnozí dělníci a technici různých generací. Naproti tomu zábradlí a mostovku si může snadno prohlédnout každý.

Oprava vrchní stavby mostu.

Zahájení prací předcházela několikaletá příprava. Na konečné podobě projektu se podíleli jak stavební inženýři, tak památkáři.

Získat zakázku jakou je „oprava Karlova mostu“ je pro firmy prestižní záležitost. Proto svěřily její realizaci svým nejlepším pracovníkům.

Reklama

Oprava probíhá podle nejlepších soudobých znalostí a technických postupů. To však nebrání nejrůznějším kolemjdoucím vyjadřovat své laické a pololaické názory. V tisku a televizi je jim dopřána publicita. Zejména kritická stanoviska se mediálně dobře prodávají. Stavitelům, kteří most opravují není věnováno zdaleka tolik publikačního prostoru. Porozumět jejich argumentům totiž vyžaduje odborné znalosti. A to je publicisticky nezajímavé.

Kamenné zábradlí.

Zábradlí je postupně rozebíráno a všechny pískovcové kvádry jsou posuzovány z hlediska možnosti jejich dalšího použití. Posouzení podle pouhého vzhledu „vždyť ten kámen vypadá dobře“ není dostačující. Provádí se řada zkoušek, například „ošmidtování“  (nedestruktivní zkouška pevnosti Schmidtovým kladívkem). Teprve analýza výsledků zkoušek ukáže, který kámen je či není vhodný pro další použití.

Spárořez na starých kamenných mostech je tradičně rustikální, nepravidelný. Porovnání historických fotografií kamenného zábradlí z různých období ukazuje, že jen za posledních stopadesát let byly kameny v zábradlí několikrát přeloženy a vyměněny.

Absurdně působí zjevení inspekce ministerstva kultury, jako „deux ex machina“. Jsme svědky nesmyslného úřednického uplatňování předpisů při nedostatečné znalosti mostařsko – památkové problematiky. Inspekce zde působí tak trochu jako „památkářští ultras“. Výsledný dojem z jejího působení na této stavbě je ten, že pro české památky by bylo nejlepším řešením, kdyby byla bez náhrady zrušena.

Odvodnění malostranského konce mostu.

Konec mostovky a předmostí malostranské strany mostu byly nedostatečně odvodněny. Poslední klenba mostu trpěla průsaky srážkové vody, každou zimu se tvořily ve spárách mezi kamennými kvádry rampouchy. To nyní skončí, kromě nové izolace sem byly doplněny odvodňovače a voda je svedena ležatou kanalizací do stávající stoky, která je umístěna na předmostí. Tato potřebná úprava je ovšem mediálně nezajímavá.

Historicky hodnotné části mostu.

Největší historickou hodnotu mají dochované gotické části nosné konstrukce, spodní stavby a základů mostu: mostní kamenné klenby, pilíře včetně vnitřního výplňového zdiva a základy. Kamenné zábradlí a mostovka jsou nejvíce viditelnou vizitkou mostu. Protože jsou nejvíce exponovány meteorologickými vlivy a v posledním století také exhalacemi a solením, byly za dobu trvání mostu mnohokrát přestavěny.