Reklama
 
Blog | Jan Orna

Mosty

JSŠ - Jedenáctiletá střední škola

Začalo to zájmem o matematiku a fyziku.

 


 

Reklama

Na slavnostním zakončení pražského kola Fyzikální olympiády v Obecním domě byli vyhlášeni a také odměněni úspěšní řešitelé. Vyhrál jsem logaritmické pravítko a později při studiu na ČVUT jsem na tuhle pomůcku pověrčivě spoléhal.

Povšiml jsem si tehdy vítěze v kategorii C, studentíka Václava Bendy.

Kategorie A – maturantský ročník – pokračovala potom ještě celostátním kolem, které se uskutečnilo v Brně.

 

Fyzika mě tehdy fascinovala – obdivoval jsem, že teorie funguje i ve skutečnosti a matematika ukazuje, jak je vše pravdivé.

 

ČVUT – České vysoké učení technické, šedesátá léta

 

Tady jsem vystudoval Civilní inženýrství, tehdy vedené pod zkratkou „KD“- konstrukčně-dopravní směr.

 

Být přijat ke studiu na stavební fakultě nebylo snadné, uspěla přibližně třetina uchazečů.

U přijímacích pohovorů nám byla také předložena přihláška na „brigádu na stavbě mládeže“ s tím, že kdo ji nepodepíše může na studium zapomenout.

 Brigáda v době prázdnin trvala jeden měsíc. Na stavbě elektrárny Tušimice pracovala pestrá směsice typů, byli tam různí příchozí dělníci, kteří přišli za dobrým výdělkem a také lidé, kteří měli kriminální minulost.

 V prvním semestru jsme měli od pondělí do pátku praxi na stavbě v dělnické profesi, která končila výučním listem. Vyučil jsem se betonářem u Armabetonu, výuční list mám pořád doma v šuplíku. Škola byla jenom v sobotu, které byly tehdy pracovní a měli jsme tři předměty: matematiku, deskriptivní geometrii a geologii. „Normální“ studium začalo až ve druhém semestru.

 Dnes s odstupem doby hodnotím tyto zkušenosti jako dobrou přípravu do života.

 Nástup do praxe

V závěru studia jsem obhájil diplomku „Železniční most na trati Střelice – Okříšky“ a mosty jsou od té doby mojí zálibou.

 Kamenný most u Závišína

 

 

  

 

Následky povodně v srpnu 2002

Silnice byla opravena do původního stavu a dnes tvoří silniční těleso opět překážku velké vodě. Po zkušenosti z roku 2002 byl původní kamenný most opraven a provizorní trasa je tak zase připravena…

 

Retro 1945

 

V článku je zmíněna demarkační čára ze závěru Druhé světové války.

 

 

Louka u Lnář, květen 1945

 

 Lnáře, květen 2015

Od té doby je každoročně 8.května pořádána ve Lnářích oslava vítězství a po celý květen vlaje na místním Přístavu americká vlajka.

 

Současné problémy českého konstrukčního inženýrství

(„Civil Engineering“)

 

Most Zličín – devadesátá léta

 

 

 

 

 

 

 

Zatěžovací zkouška

pohled z mostu na silnici R1, březen 2015

Někdy v roce 2005

 

mě zaujal jeden čerstvý stavební inženýr, který se objevil na dálniční stavbě a hned požadoval auto, notebook, mobil. Tehdy se mi zdálo jeho jednání nepřiměřené.

 

Současnost

 

V časopise Stavebnictví jsem si přečetl slova Ing. Bělohlava, vrcholového manažera ve stavebnictví:

 

“…Jenže z vysokých škol k nám už nechodí inženýři, ale manažeři, kteří ťukají do počítače jako do klavíru, chtějí telefon, auto a taky někoho řídit, ale nemají na to schopnosti ani zkušenosti…“