Reklama
 
Blog | Jan Orna

Pochybná revitalizace náměstí v Praze 8

Náměstí v pražských Bohnicích, které se nachází mezi Obchodním centrem Krakov a sousedním kulturním domem bylo podle mého názoru zrevitalizováno poněkud nevhodným způsobem. Plocha o výměře podle mého odhadu cca jeden hektar má povrchy provedené z vodonepropustných materiálů: dílem z živičných směsí

a dílem z dlažby 

Celý tento prostor bohužel tak nemá povrchy, které jsou přírodní v tom smyslu, že jsou propustné (například hliněné či pískové stabilizace, případně drobný štěrk), nehledě na to, že v létě se tato plocha rozpálí a pobyt na ní nebude nic příjemného.

 

Za pozitivní prvek považuji „trvalkové záhony“

 

 

Kapitolou samo pro sebe je dětské hřiště, které považuji za nejubožejší v celé Praze 8. Chybí především skluzavky s průlezkami a jeden koník

k dětské zábavě nejspíš nestačí. Byl jsem tam v tomto podzimním počasí s dcerou a dvěma vnuky předškolního věku, a fronta na houpacího koníka vznikla tím, že tam byla ještě jedna maminka s děckem předškolního věku.

Kladina na pružinách 

je pro tyto děti bez dopomoci nepřekonatelná a tak už zbývá jenom jedna houpačka

 

Celé řešení tohoto náměstí na mě dělá dojem, že šlo především o dostatečně vysoké náklady pro uspokojení stavební firmy a na dopady na životní prostředí nebyl brán  zřetel.

Reklama